Szkoła Trenerów Sprzedaży

Szkoła Trenerów Sprzedaży to cykl pięciu wyjątkowych szkoleń zaprojektowanych specjalnie do potrzeb i wyzwań, przed którymi stają osoby prowadzące treningi grupowe i coachingi indywidualne dla sił sprzedaży.

Jest to 10-dniowe intensywne szkolenie prowadzone w nielicznych i elitarnych grupach. Co ważne, zapewniamy naszym uczestnikom certyfikację  trenerską.

Certyfikat Kompetencji Trenera Sprzedaży® promuje absolwenta na rynku oraz potwierdza przygotowanie i kompetencje potrzebne do roli i kariery profesjonalnego trenera i coacha. Co ważne, ukończenie Szkoły Trenerów Sprzedaży potwierdza również unikalne na rynku kompetencje Certyfikowanego Mentora Sprzedaży®

Moduły Tematyczne w ramach Szkoły Trenerów Sprzedaży to:

 1. Psychologia sprzedaży dla trenerów
 2. Planowanie i projektowanie szkoleń sprzedażowych
 3. Prowadzenie szkoleń sprzedażowych
 4. Coaching Sprzedażowy
 5. Certyfikacja trenerska

 

Moduł Pierwszy

„Psychologia Sprzedaży dla Trenerów”

 

Celem warsztatu jest doskonalenie wiedzy na temat profesjonalnego procesu sprzedaży, jego poszczególnych elementów oraz pokazanie „krok po kroku” etapów sprzedaży przez pryzmat praktyki szkoleniowej. Moduł tworzy bazę i kontekst do rozwoju umiejętności prowadzenia szkoleń sprzedażowych.
Podczas warsztatu rozwijana jest świadomość sprzedażowa uczestników oraz doskonalone  są kompetencje trenerskie w zakresie prowadzenia szkoleń.  Uczestnicy poznają skuteczne strategie i koncepcje psychologii sprzedaży, które będą z powodzeniem stosować na prowadzonych treningach i coachingach.

Za sprawą udziału w module uczestnicy poznają
i przećwiczą:

 • Cykl uczenia przez działanie i doświadczanie prof. Davida Kolba,
 • Style uczenia się dorosłych uczestników szkoleń,
 • Nowoczesną psychologię sprzedaży,
 • Zastosowanie nowoczesnej psychologii sprzedaży w szkoleniach sprzedawców, handlowców i doradców klientów,
 • Charakterystykę poszczególnych etapów sprzedaży w kontekście treningowym:
  • Budowanie Relacji,
  • Badanie potrzeb i oczekiwań,
  • Prezentowanie Korzyści
  • Neutralizowanie obiekcji i radzenie sobie z zastrzeżeniami klientów
  • Zamykanie Sprzedaży,
 • Aktywne techniki treningowego doskonalenia procesu sprzedaży

Czas trwania modułu: 2 dni
Zgłoszenie

Moduł Drugi

„Planowanie i projektowanie szkoleń sprzedażowych”

Celem warsztatu jest przekazanie niezbędnej wiedzy na temat projektowania szkoleń oraz praktyczne doskonalenie tej umiejętności. Co ważne, podczas warsztatu uczestnicy „pod okiem” prowadzących projektują szkolenia sprzedażowe. Rezultatem jest  przećwiczenie projektowania szkoleń i pozyskanie umiejętności tworzenia autorskich programów, gotowych do zastosowania na sali treningowej.
Podczas szkolenia przekazane i wypracowane zostaną ćwiczenia, gry oraz inne materiały pomocne w osiąganiu założonych celów treningowych. Warsztat rozwinięty jest o praktyczne wskazówki dotyczące procesu uczenia się i rozwoju kompetencji ludzi dorosłych.
Po tej części naszej Akademii Trenerów Sprzedaży, zadaniem uczestników będzie przygotowanie pełnego projektu szkolenia,  którego godzinny fragment przeprowadzą podczas spotkania piątego – sesji certyfikującej.
Zaprojektowanie programu szkolenia i przeprowadzenie jego fragmentu jest formą zaliczenia i certyfikacji trenerskiej w Akademii Trenerów Sprzedaży.

Za sprawą udziału w module uczestnicy poznają
i przećwiczą:

 • Techniki identyfikowania potrzeb szkoleniowych,
 • Zasady stawiania celów szkoleniowych
 • Projektowanie szkoleń sprzedażowych, tak aby realizowały one cele oraz były skuteczne,
 • Przełamywanie barier w rozwijaniu kompetencji u dorosłych uczestników,
 • Zasady pracy z dorosłymi uczestnikami szkoleń
 • Ćwiczenia doskonalące poszczególne elementy spotkania handlowego,
 • Tworzenie „krok po kroku” projektu szkolenia sprzedażowego

Zgłoszenie

Moduł Trzeci

„Prowadzenie szkoleń sprzedażowych”

Trzeci warsztat skoncentrowany jest na doskonaleniu umiejętności trenerskich w zakresie prowadzenia szkoleń sprzedażowych. Przećwiczone zostaną zagadnienia związane z dynamiką grupy treningowej i rolą komunikacji interpersonalnej w pracy trenera.
W trakcie warsztatu uczestnicy prowadzą merytoryczne prezentacje oraz otrzymują rozwojową informację zwrotną. To sprawia, że bardzo skutecznie doskonalą umiejętności prowadzenia wystąpień publicznych, w tym szkoleń sprzedażowych. Wszystkie wystąpienia są rejestrowane na Video i omawiane z uczestnikami. Po wystąpieniach każdy z uczestników otrzymuje płytę DVD ze swoją prezentacją jako materiał do pogłębionej refleksji i analizy w celu rozwoju kluczowych umiejętności trenerskich.

Za sprawą udziału w module uczestnicy poznają
i przećwiczą:

 • Zasady doskonałej komunikacji interpersonalnej
 • Cechy efektywnego komunikatu w szkoleniach,
 • Rolę Mowy Ciała podczas prowadzenia treningów,
 • Techniki stosowane w wystąpieniach publicznych,
 • Sposoby prowadzenia skutecznych prezentacji,
 • „Żelazne zasady prezentacji”,
 • Metody prowadzenia dyskusji,
 • Video Training – prowadzenia prezentacji

Czas trwania modułu: 2 dni
Zgłoszenie

Moduł Czwarty

„Coaching Sprzedażowy”

O efektywności handlowca i jakości jego pracy decyduje wiele czynników. Do najważniejszych z nich niewątpliwie należą: zmotywowanie, odpowiednia postawa oraz umiejętności sprzedażowe. Stosując techniki coachingowe osiągamy efekty praktycznie niedostępne innym formom rozwijania kompetencji – pozyskujemy długotrwałe zaangażowanie i motywację podwładnego do efektywnego wypełniania zadań sprzedażowych.

Celem czwartego modułu Akademii Trenerów jest rozwój i doskonalenie umiejętności prowadzenia coachingu handlowców.
Za sprawą udziału w module uczestnicy poznają 
i przećwiczą:
 • Etapy i strukturę procesu coachingowego
 • Pełny cykl coachingowy
 • Zasady analizowania kompetencji podwładnych przed przystąpieniem do coachingu
 • Metody projektowania spotkań coachingowych
 • Techniki prowadzenia coachingu
 • Zasady oceny prowadzonego coachingu
 • Sposoby przekazywania uczestnikom informacji zwrotnej
 • Feedback szkoleniowy, motywacyjny i rozwojowy

Czas trwania modułu: 2 dni
Zgłoszenie

 

Moduł Piąty

„Certyfikacja trenerska”

Podczas piątego spotkania uczestnicy przechodzą proces certyfikacji. Każdy z uczestników bierze udział w zadaniach grupowych z zakresu sprzedaży oraz metodyki szkoleniowej. W dalszej części certyfikacji, uczestnicy przeprowadzają godzinny fragment swojego autorskiego szkolenia, z zastosowaniem różnorodnych technik treningowych.

Uczestnicy prowadzą prawdziwe gry, ćwiczenia, dyskusje oraz prezentacje. Główny akcent w czasie zajęć  kładziemy na stworzenie każdemu uczestnikowi warunków do uzyskania informacji zwrotnej od trenerów prowadzących i biorących udział w warsztacie.

Dzięki przepracowaniu swojego szkolenia „w bezpiecznej grupie” uczestnicy mają możliwość doskonalenia umiejętności trenerskich oraz zweryfikowania programu na „żywym organizmie”. W wyniku certyfikacji powstają także indywidualne plany rozwojowe, które przekazywane są osobiście uczestnikom po zakończeniu kursu. Stanowią one podstawę do dalszej pracy własnej po zakończeniu Akademii Trenerów Sprzedaży.

Czas trwania modułu: 2 dni
Zgłoszenie

Zamieszczone zdjęcia pochodzą z certyfikacji trenerskiej V i VI edycji Akademii Trenerów Sprzedaży
Wszelkie prawa zastrzeżone. (c) 2009 Development Partners i Akademia Trenerów Sprzedaży

Jakiekolwiek wykorzystywanie zdjęć narusza Prawa Autorskie firmy www.pl-foto.pl Tomasza Szambelana.