KURS TRENERÓW SPRZEDAŻY

Kurs Trener Sprzedaży to esencja kompetencji niezbędnych do projektowania
i prowadzenia skutecznych grupowych szkoleń sprzedażowych.
Jest to 3-dniowe intensywne szkolenie prowadzone w nielicznych i elitarnych grupach.

Cele rozwoje Kursu Trener Sprzedaży:

– Poznanie i przećwiczenie procesu nabywania i rozwoju umiejętności sprzedażowych, które uczestnik z powodzeniem zastosuje na swoich szkoleniach.
– Doświadczenie mocy jaką ma w nabywaniu umiejętności sprzedażowych
model uczenia poprzez działanie i doświadczanie.
– Nauczenie w jaki sposób budować program swoich szkoleń, aby przynosiły one korzyści na poziomie wiedzy, umiejętności i postaw
– Prowadzenie przez uczestników, po zakończeniu kursu skutecznych szkoleń sprzedażowych

 

Metodyka Prowadzenia Szkoleń Sprzedażowych

==> Charakterystyka specyfiki treningu umiejętności sprzedażowych
==> Najczęstsze błędy popełniane w szkoleniach dla handlowców
==> Co zrobić aby szkolenie sprzedażowe nie było stratą czasu?
==> Zasady uczenia dorosłych uczestników szkoleń sprzedażowych
==> Model active learning – prof. David Kolb
==> Efektywny modelu doskonalenia kompetencji sprzedażowych
==> Opis cyklu uczenia przez działanie i doświadczanie oraz jego zastosowanie
w szkoleniach sprzedażowych
==> Style uczenia się ludzi dorosłych
==> Zasady ustanawiania celów szkoleń sprzedażowych na poziomach:
• Wiedza
• Umiejętności
• Postawy
==> Rola emocji oraz przeżycia behawioralnego w wzbudzaniu motywacji do rozwoju umiejętności sprzedażowych oraz zmiany postawy u uczestników szkoleń sprzedażowych
==> Kluczowe techniki aktywizujące i ich rola w szkoleniach sprzedażowych

 

==> Zasady pracy z grupą szkoleniową

– Podstawowe pytania w procesie prowadzenia i projektowania szkoleń, które trzeba zadać przed ich przeprowadzeniem: Dla kogo? Dlaczego? Jak?
➢ Struktura szkolenia, czyli co i kiedy powinno się wydarzyć
➢ Dekalog rozpoczęcia szkolenia:
– autoprezentacja trenera
– wprowadzenie w temat – kotwiczenie zagadnień szkoleniowych
– sposób przedstawienia celów szkoleniowych – język korzyści uczestnika
– kontrakt z uczestnikami
– harmonogram – jak będziemy pracować?
– nawiązanie relacji z grupą – ćwiczenia typu Ice-breaker/ Energizer
➢ Cechy dorosłych uczestników
➢ Dekalog relacji szkoleniowych – różnice pomiędzy trenerem a wykładowcą
➢ Cechy dorosłych uczestników szkoleń i ich wpływ na sposób prowadzenia zajęć przez trenera, a także na przebieg procesu szkoleniowego
➢ Dorośli uczą się najlepiej gdy ……… ?
➢ Bariery w rozwoju kompetencji u dorosłych uczestników szkoleń
➢ Trudni uczestnicy i metody radzenia sobie z nimi
➢ Dekalog zamykania szkolenia, czyli co, jak i dlaczego powinno wydarzyć się na końcu treningu ?

 

==> Komunikacja interpersonalna w pracy trenera

– Komunikacja interpersonalna jako kluczowa kompetencja trenerska
– Model, cechy i charakterystyka procesu komunikacji w pracy trenera
– Kategoria komunikacji interpersonalnej – czym jest, jak przebiega i jak sprawić,
aby była naszym sprzymierzeńcem podczas prowadzenia szkoleń
– Typowe problemy i bariery w procesie komunikacji podczas szkolenia
– Bariery w przekazywaniu informacji
– Klasyczne błędy w komunikacji werbalnej i niewerbalnej
– Struktura komunikatu – jak budować precyzyjny komunikat podczas prowadzenia szkoleń?
– Kanały komunikacji z drugim człowiekiem a ich wpływ na odbiór informacji
– Jak mówić aby nas słuchano? – Cechy skutecznego komunikatu treningowego
– Zasady „aktywnego słuchania” podczas warsztatów i treningów
– Komunikacja niewerbalna i jej rola w prowadzeniu szkoleń
– Komunikacja niewerbalna a świadoma praca nad gestem, mimiką i postawą
– Wywieranie wpływu na uczestników szkolenia
– Metody radzenia sobie ze stresem przed wystąpieniami publicznymi
– Praca z flipchartem, projektorem oraz ustawienia sali szkoleniowej i jej wpływ
na uczestników szkolenia
– Prezentacja szkoleniowa i jej wykorzystanie oraz skuteczne przeprowadzenie
– Struktura prezentacji i jej wykorzystanie podczas prowadzenia szkolenia
.- Video Training – prowadzenia przygotowanych zadań przed-szkoleniowych

 

Feedback Rozwojowy w pracy Trenera Sprzedaży

– Informacja zwrotna jako narzędzie pracy trenera sprzedaży
– Proces uczenia oparty na informacji zwrotnej
– Zasady przekazywania feedbacku rozwojowego na szkoleniach
– Struktura informacji zwrotnej
– Informacja zwrotna jako forma komunikacji pomiędzy trenerem a uczestnikiem

– Metody i techniki przekazywania feedbacku

Główny nacisk w czasie kursu Trener Sprzedazy położymy na przeniesienie rzeczywistości trenerskiej do sali szkoleniowej. W tym celu uczestnicy szkolenia jako pre-work przygotowują fragment szkolenia w formie prezentacji, która następnie przeprowadzą.

Wystąpienia będą nagrywane na Video, a następnie omawiane dzięki czemu uczestnicy w praktyczny sposób doskonalić będą swoje umiejętności. Takie rozwiązanie podniesie efektywność szkolenia i pozwali uczestnikom po przećwiczeniu narzędzi prezentacyjnych przenieść najlepsze praktyki i wzorcowy model do prowadzonych prezentacji i szkoleń w ramach pracy trenerskiej i menadżerskiej

Na koniec kursu Trener Sprzedaży każdy z uczestników przedstawi oraz opisze swoje Action Points na przygotowanym formularzu, dotyczące obszarów zmiany
i doskonalenia po szkoleniu w oparciu o zarejestrowaną na płycie DVD prezentację.