AKADEMIA TRENERÓW SPRZEDAŻY GWARANTUJE

Zdobycie prestiżowego oraz poszukiwanego zawodu trenera, mentora oraz coacha sprzedaży

Potwierdzenie kompetencji Certyfikowanego Mentora Sprzedaży ATS®

Rozwój osobisty i otwarcie "drzwi" do nowej inspirującej kariery zawodowej

Ugruntowanie wiedzy i umiejętności z zakresu profesjonalnego procesu sprzedaży

Nabycie umiejętności identyfikowania potrzeb szkoleniowych zespołu handlowego

Rozwój umiejętności projektowania szkoleń i coachingów sprzedażowych

Doskonalenie techniki prowadzenia szkoleń sprzedażowych

Wypracowanie gotowych programów szkoleń

Przygotowanie projektu szkolenia jako zaliczenie szkoły trenerów sprzedaży

Pozyskanie ćwiczeń i praktycznych narzędzi gotowych do stosowania podczas szkoleń

Dostęp do zamkniętej strony projektu z materiałami merytorycznymi oraz multimedialnymi