Blog

Magdalena Urbańska

Ekspert Akademii Trenerów Sprzedaży

Trener, konsultant zarządzania i sprzedaży, praktyk biznesu – pełni obowiązki członka zarządu oraz dyrektora zarządzającego siecią dilerską w branży motoryzacyjnej.

Specjalizuje się w strategicznym zarządzaniu sprzedażą oraz systemach zarządzania zasobami ludzkimi.

Jest absolwentką studiów MBA w Polish Open University / Wyższej Szkole Zarządzania w Warszawie, a także studiów podyplomowych na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu z zakresu zarządzania pracą.

Magdalena Urbańska jest absolwentką Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Freie Universität w Berlinie. Obecnie prowadzi przewód doktorski w Katedrze Usług na Uniwesytecie Ekonomicznym w Poznaniu.

Specjalizuje się w projektach doradczych z zakresu strategicznego zarządzania w organizacji, takich jak zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie, zarządzanie strategiczne relacjami z klientami.

Prowadzi szkolenia z tematyki współczesnych koncepcji zarządzania organizacją, a także zarządzania zasobami ludzkimi, w tym treningi w obszarze kreowania świadomości pro-jakościowej, motywacji oraz budowy kultury organizacyjnej opartej na zarządzaniu relacjami z klientami