Blog

Maciej Weinmann

Ekspert Akademii Trenerów Sprzedaży, Trener i Konsultant

Autor programu pierwszej w Polsce wyspecjalizowanej Szkoły Trenerów Sprzedaży. Od 15 lat praktyk biznesu związany z branżą szkoleniową – jako KAM, menedżer sprzedaży, CEO, trener i konsultant, a także przedsiębiorca – właściciel utworzonej w 2005 roku firmy Development-Partners.

Pracę zawodową rozpoczynał jako dziennikarz we wrocławskim oddziale Telewizji Polskiej, w redakcji regionalnych FAKTÓW. Następnie został Sales Managerem w agencji reklamowej

Od 2004 roku jest Trenerem i Konsultantem Zarządzania – ukończył w Krakowie Szkołę Trenerów i Konsultantów Zarządzania MATRIK. Od wielu lat jest akredytowanym promotorem metodologii Insights Discovery®.

Dyrektor programowy i autor projektu szkoleniowego „Akademia Liderów Sprzedaży” – unikalnego forum dla osób zainteresowanych kluczowymi i aktualnymi wyzwaniami z zakresu efektywnego przywództwa oraz strategicznego zarządzania sprzedażą. Twórca bestselerowego e-learningowego szkolenia „Tajemnice Skutecznej Sprzedaży”.

Jest autorem i koordynatorem szeregu projektów rozwojowych oraz szkoleniowych na terenie całego kraju. Szkoli oraz doradza zespołom menedżerów i trenerów liderów rynkowych.

W prowadzonych projektach rozwojowych Maciej Weinmann weryfikuje teorie naukowe z zakresu psychologii biznesu i konfrontuje je z rynkową rzeczywistością XXI wieku.

W swojej pracy, zawsze koncentruje się na praktycznym aspekcie przekazywanych informacji oraz biznesowym wymiarze proponowanych rozwiązań.

Szczególnym priorytetem prowadzonych programów rozwojowych jest wykorzystanie przez Uczestników „uszytych na miarę” narzędzi oraz strategii zwiększających efektywność w codziennym – realnym działaniu na stanowisku pracy.

Dlatego prowadzone przez niego projekty mają „mocne” naukowe fundamenty a jednocześnie wypracowane rozwiązania są gotowymi do wykorzystania przez pracowników strategiami działania, łączącymi wiedzę teoretyczną z doświadczeniem praktycznym.

W czasie spotkań integracyjnych oraz motywacyjnych jego wystąpienia przynoszą Uczestnikom rezultaty w postaci zmiany postawy oraz rozwoju umiejętności i wiedzy. Maciej Weinmann jest energetycznym mówcą, który inspiruje uczestników szkoleń treścią merytoryczną oraz praktycznym wymiarem przekazywanych informacji.

Co ważne, potrafi mówić w sposób jasny i precyzyjny, a co najważniejsze z humorem, o najtrudniejszych wyzwaniach związanych z zarządzaniem, sprzedażą oraz przywództwem.

Ukończył Nauki Polityczne na Uniwersytecie Wrocławskim, stypendysta na berlińskim Freie Universität: Institut für Publizistik und Sozialwissenschaft.

Absolwent Menedżerskich Studiów Podyplomowych oraz studiów Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu. Ukończył także Studia Podyplomowe „Psychologiczne kompetencje w Zarządzaniu” w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej.

Maciej Weinmann współpracuje z uczelniami wyższymi, w ramach studiów podyplomowych. Specjalizuje się w przedmiotach związanych z prowadzeniem szkoleń i andragogiką. W jego zajęciach z zakresu metodyki i organizacji szkoleń oraz prowadzenia prezentacji jako techniki szkoleniowej przez ostatnie 10 lat wzięło udział już ponad 1200 słuchaczy studiów podyplomowych. Promotor licznych prac podyplomowych.

Maciej Weinmann jako ekspert współpracuje z TVN CNBC.